Vad menas med konvertering och hur kan den höjas_

Vad menas med konvertering och hur kan den höjas?

Optimerad konvertering för olika sorters webbsidor

Vi på Pixeltokig jobbar för att skapa affärsdrivande webbplatser. För att lyckas med detta är konverteringen av besökarna på webbplatsen A och O. Att jobba för en ökad konvertering är inget enstaka projekt utan bör ses som ett fortlöpande projekt. För det är i slutändan konverteringsgraden som ger webbplatsen sitt värde. Nyckeln till bra konverteringsoptimering är alltid underlaget. Ta hjälp av olika analysprogram för att skapa ert underlag!

För vem?

Optimera webbplatsens konvertering skiljer sig åt beroende på vilken sorts verksamhet webbplatsen representerar – exempelvis kommer det finnas skillnader på en e-handels webbsida gentemot en konsults som utövar en B2B försäljning. Detta kommer förtydligas längre ner i inlägget.

Slutmålet är alltid att få en så bra konverteringsgrad (hur stor procent som blir till kunder/leads av totala antalet besökare) som möjligt med en bibehållen eller bättre vinst. Bättre konverteringsgrad går att uppnå genom att t.ex sänka priset jättemycket, men det drar givetvis ned vinsten.

Vad är då konverteringsoptimering?

Som allt annat finns det många olika sätt att optimera konvertering, vissa sätt är bättre än andra. Exempel på detta är att en del webbplatser konverterar bättre om de ger fri frakt, men i vissa fall kanske det är bättre att ta bort köphinder som naturligt finns på webbplatsen. Men om du baserar ändringarna du gör på webbplatsen på din statistik och vad dina besökare faktiskt gör så kommer du att få ett mycket bättre resultat. Om du baserar dina förändringar på statistik och research och sedan dessutom testar den nya versionen samtidigt som den gamla så får du svart på vitt om det fungerar eller inte.

Konverteringsoptimering för e-handel

När du jobbar med e-handel så finns det ett antal saker som i regel är bättre för konvertering än andra. Detta kan t.ex vara:

  • Du bör visa frakten och tiden det tar innan varan kommer fram i kassan. Undersökningar visar att 22% annars lämnar kassan.
  • Du bör inte tvinga besökarna att registrera sig.
  • Att använda en live chat på sidan (T.ex Intercom).

När du jobbar med konverteringsoptimering för e-handel är det därför tacksamt att utgå från vad som funkar för andra så du vet var man kan börja testa och se om det funkar för dig med.  Målet för e-handel är i regel att öka konverteringsgraden och höja medelvärdet på varje order.

Optimerad konvertering för andra webbplatser

Målen kan precis som för e-handlare vara olika men i regel är det att du vill få in kvalificerade leads till företaget, personer som är intresserad av att köpa tjänsten eller produkten som du säljer. Oftast genom att få någon att fylla i ett formulär eller få dem att ringa dig. Ett annat sätt kan vara att erbjuda gratis så kallade white-papers, ett dokument där du ger kunden information som kan vara nyttig vid köp av tjänster ni erbjuder. Detta kan ofta ge ett högre resultat än att enbart skriva ring oss.

Processen för databaserad konverteringsoptimering är i stort sett densamma som för e-handel med skillnaden att det är mycket svårare att komma till nivån där du kan A/B testa.

Så här utför du konverteringsoptimering

1.Hitta var du har problem

Genom Google Analytics kan du bl.a. studera följande:

  • Hur olika enheter konverterar jämfört med varandra
  • Hur olika webbläsare konverterar jämfört med varandra
  • Hur olika städer/länder konverterar
  • Hur många som söker på sidan som konverterar
  • Vilka sidor som laddar långsamt, samt om olika webbläsare/enheter laddar långsamt
  • Vilka landningssidor som har sämst konvertering
  • Vilka landningssidor som har högst bounce rate

Det finns hundratals olika saker att titta på här, det är väl värt att ta några kurser hos Google.

2.Förstå varför du har problem

När du vet var du har problem så vill du ta reda på varför. Det kan du t.ex göra genom att:

*Använda heatmaps
Du tittar på hur folk scrollar på sidan, var de klickar osv. Detta ger en bra överblick. Du kan använda verktyg som t.ex Hotjar.

*Analysera formulär
Du kan använda verktyg som t.ex Formissimo. Du kan då se hur folk fyller i formulären och var de faller bort.

*Användartester
Anställ användare som spelar in när de använder sidan och ska utföra något.  

3.Skapa en tes

Du har sett i Google Analytics att personer som använder sökfunktionen på din hemsida konverterar mycket mer än de som inte gör det. Detta är mycket vanligt och därför vill man i regel göra sökfunktionen tydlig. Låt oss sedan också säga att dina heatmaps säger att de flesta inte verkar se sökfunktionen. Då kan din tes vara att konverteringen kan höjas genom att göra sökrutan synligare och kanske i en annan färg.

4.Testa tesen

Om du har 1000 transaktioner eller mer per månad så kan du nu A/B testa detta. Med verktyg som t.ex Convert.com eller Optimizly så kan du testa den nya versionen mot den gamla genom att skicka 50% av besökarna till en version och 50% till den andra. Efter ca 2 veckor har du nu ditt resultat. 

Sammanfattning

Det finns en hel del information om vad som generellt sätt fungerar för att få en bättre konverteringsgrad. Dessa kan vara bra att utgå ifrån men det är viktigt att du anpassar din konverteringsoptimering utifrån vad var din hemsida har problem och varför den har problem.