Webbutik – vad finns det för barriärer_

Webbutik – vad finns det för barriärer?

Funderar du på att driva en webbutik?

Som tidigare växer omsättningen på Sveriges e-handelsplattser även 2017. Fler webbutiker skapas och fler kunder handlar via dessa. En webbutik har genom digitala kanaler blivit skalbar som aldrig förr. Bland annat framkommer följande från Postnords E-handelsbarometer.

  • Vi har nått en brytpunkt i detaljhandeln. E-handeln stod för all försäljningstillväxt inom sällanköpsvaruhandeln under första halvåret 2017.
  • E-handeln ökade under andra kvartalet 2017 med 15 procent. 

Vad ligger bakom tillväxten

Att inträdesbarriärer för att ta fram en ny webbutik har blivit lägre är ett faktum. Idag kan många utan programmeringskunskap eller erfarenhet skapa sig en egen webbutik och komma igång med e-handel. Detta görs möjligt genom att fler plattformar skapas, såsom WooCommerce, Tictail, Textalk mfl. För många som vill sälja egengjorda produkter har möjligheten skapas oavsett vart i Sverige man bor och vilken budget som finns.

Att antalet webbutiker har ökat är också en effekt av den ökade efterfrågan som finns för att handla online. Idag vill konsumenter handla allt ifrån sin mat till sitt hus online. Köpbeteendet hos konsumenter i Sverige ändras till att bli mer digitalt. Detta bidrar till ett ökad underlag och efterfrågan på webbutiker men också en del utmaningar för fysiska butiker såväl som för webbutiker. Läs gärna mer om konsumenters digitala köpresa här.

  • Vi har nått en brytpunkt i detaljhandeln. E-handeln stod för all försäljningstillväxt inom sällanköpsvaruhandeln under första halvåret 2017.
  • E-handeln ökade under andra kvartalet 2017 med 15 procent. 

Vad blir framtidens utmaningar 

I och med att hindren för att starta sin webbutik försvunnit de senaste åren har andra hinder för att lönsamt driva en webbutik skapats. Det har skapats en barriär mot att göra sin webbutik synlig bland alla andra. Kanaler som tidigare varit gratis att synas i blir svårare att synas i och i vissa fall försvinner möjligheten till gratis exponering. Facebook har på förslag att säljande inlägg inte längre ska få synas organiskt i flödet utan för företag gäller betalda annonser för att synas.  

Det blir också allt fler digitala kanaler att synas i vilket gör det svårare för många att veta vilken kanal som är bäst. Här blir utmaningen att ständigt utvärdera sina åtgärder i olika kanaler och styra mot dem som presterar bäst. Alla olika sociala medier och liknande kanaler kommer allt mer göra trafiken kostsam. Gratis trafik hör till gårdagen.

Vad finns det då att göra? Native content, alltså att skapa eget innehåll som skapar trafik precis som detta inlägg kan vara ett sätt. Det kräver dock tid och engagemang samt en förmåga att skapa innehåll som är intressant för rätt besökare, en potentiell köpare.

Nästa utmaning ligger i att förstå sina besökare, som nu blir allt dyrare att generera, och skapa försäljning från dessa. För att göra detta krävs att besökaren får ett förtroende för webbutiken samt att varumärket är tilltalande.

För att summera kommer morgondagen laddad med olika barriärer för att lyckas med sin webbutik – synlighet, trafik, omdöme, konverteringen.

Läs gärna mer om konvertering här för att lära dig mer om konvertering och hur det skapar mer försäljning.